SI EN DE

Pomen projekta > Pomen projekta

Pomen projekta

Na programskem območju je posebno pozornost potrebno nameniti valorizaciji kulturne in naravne dediščine, in sicer z razvojem in uvedbo inovativnih produktov ter storitev za prepoznavne turistične destinacije. Potencial, ki ga bogata kulturna dediščina ponuja, lahko na ta način izrabimo za gospodarski, socialni in trajnostni razvoj. S spodbujanjem čezmejnega razvoja in vzpostavitvijo ustreznega sodelovanja bomo odločneje pripomogli k aktiviranju potenciala izjemno raznolike regionalne kulturne dediščine. Cilj projekta je skupni razvoj tehnično dovršenega produkta (hibridne e-kočije), ki po drugi strani postavlja temelje naboru novih čezmejnih turističnih produktov (v sklopu storitev se ponudi daljše vožnje s hibridnimi e-kočijami). Lokalno kulturno dediščino, kot so npr. gradovi, dvorci in naravni parki, tako obogatimo s turističnimi aktivnostmi, hkrati pa geografsko obsežnejša območja podkrepimo z dodatnimi prizorišči kulturne dediščine in prepletemo z regionalno gastronomsko ponudbo. Upravičeno lahko torej pričakujemo povišanje vrednosti tako na področju kulturne dediščine kot tudi turizma na lokalnem, regionalne  in čezmejnem področju.

To lahko dosežemo le z izkoriščanjem obstoječega potenciala na obeh straneh meje s sodelovanjem vseh relevantnih deležnikov. Z izgradnjo čezmejne organizacijske strukture projekt omogoča tako razvoj novih turističnih produktov in storitev kot tudi trajnostno sodelovanje. V sklopu projekta se bo vzpostavilo tudi aktivno sodelovanje s ponudniki turističnih in drugih storitev, kar bo ključnega pomena pri skupnem razvoju novih konceptov in njihove trajnostne realizacije. Hkrati bodo v okvirih predvidenega projekta upoštevane področne posebnosti, kar pa bo prispevalo k prepoznavnosti celotne regije in vseh projektnih partnerjev. 

Zadani cilj projekta je razvoj inovativne in visokokakovostne čezmejne ponudbe ter njena tehnična, organizacijska in praktična realizacija. Na podlagi čezmejne tradicije konjeništva bo v sklopu projekta razvita hibridna E-kočija in posledično tudi ustrezna turistična ponudba na programskem območju.
S soudeležbo vseh partnerjev se razvije skupni načrt za tehnične komponente hibridne kočije kot tudi poslovni načrt za trajnostno realizacijo načrtovanega na turističnem področju. Temelje za razvite turistične destinacije sestavljajo kulturni in zgodovinski viri, tematska analiza trenutnega stanja, razvoj novih ponudb na področju kočijaštva in izdelano gradivo, s katerim bodo nagovorjene specifične ciljne skupine.